Houten zelfbouwhuis

Type: residentieel. Jaar: 2019. Locatie: Amsterdam. Opdrachtgever: particulier. Architect: Fem architects.

Dit compacte houten huis vormt een perfecte match met de zelfbouwwoning van de eigenaren. Beide huizen zijn volledig opgebouwd uit prefab cross laminated timber panelen.

De opgave: onderstreep de eigenheid van de woning met bijzondere verlichting.

Omdat de woning volledig prefab is moest de kabeldoorvoer in de wanden al voor de productie worden bepaald. De kabeltracé ’s zijn onzichtbaar uitgespaard in de houten panelen. In de ontwerpfase vereiste dit zorgvuldige coördinatie met architect en fabrikant.

De verlichting onderstreept de eigenheid van de woning. Het versterkt de warme materialen en benadrukt de hoogte van de living. Bijzondere lichtaccenten geven sprankel en verrassing.

Quote: Nathalie van Loon | Projectleider & Kwartiermaker, Huiseigenaar, Amsterdam

Paulo vindt altijd een perfecte match, voor elke ruimte, smaak en budget. Hij heeft een prachtig lichtontwerp gemaakt voor ons zelfbouw huis: mooi, energiezuinig en fijn om in te leven en te werken. Ik raad hem ten zeerste aan.””

Type: residential. Year: 2019. Location: Amsterdam. Client: private. Architect: Fem architects.

The house is a perfect match to the owners’ self-build house. Both houses are constructed entirely of prefabricated cross laminated timber panels.

The assignment: Emphasize the home’s uniqueness with light.

As the house is fully prefabricated, the cable routing in the walls had to be determined before production. The cable routes are invisibly cut out in the wooden panels. In the design phase, this required careful coordination with architect and manufacturer.

The lighting design underlines the individuality of the house. It enhances the warm materials and emphasizes the height of the living room. Special lighting accents add sparkle and surprise.

Quote: Nathalie van Loon | Project manager & Quarter master, House owner

Paulo will find a perfect match for you, for your space, your taste and your budget. He came up with a wonderful lighting design for our self-built house: exceptional, eco-friendly and wonderful to live and work in. I highly recommend him.