Zelfbouwhuis

Type: Vastgoed. Jaar: 2018. Locatie: Amsterdam. Klant: particulier. Architect: Fem Architects. Fotografie: Eep Photo.

Lichtontwerp voor een zelfbouwhuis uit kruislaag-houten delen.

De wijze van kabeldoorvoer in de kruislaaghouten elementen moest al tijdens het lichtontwerp in detail worden bepaald, ter voorkoming van ontsierende frezen achteraf.

Het lichtontwerp voor dit duurzame woon/werkhuis combineert flexibiliteit, functionaliteit, welzijn en verrassing. De verlichting benadrukt de natuurlijke materialen en subtiele lichteffecten brengen extra sprankel in de ruimte. De armaturen zijn zeer energiezuinig en diep dimbaar.

Quote: Femke van de Voort | Ontwerper & Eigenaar FEM Architects, Amsterdam

Paulo combineert een goed gevoel voor ruimte met een grote technische kennis. Als architect vind ik het prettig dat hij zowel meedenkt over de esthetiek als adviseert over de vele technische aspecten van verlichting. Hij maakt lichtontwerpen die het interieurontwerp aanvullen en versterken. Dit resulteert in bijzondere, fijne plekken.”

Type: Real estate. Year: 2018. Location: Amsterdam. Client: private. Architect: Fem Architects. Photography: Eep Photo.

Lighting design for a self-built house made of cross-layer timber segments.

The lighting design process required detailed determination of cable routing in the cross-layer timber elements to prevent unsightly milling afterwards.

The lighting design for this sustainable living/work residence combines flexibility, functionality, well-being and surprise. The lighting emphasizes natural materials while subtle lighting effects add extra sparkle to the room. The luminaires are highly energy efficient and seamlessly dimmable.

Quote: Femke van de Voort | Designer & Owner FEM Architects, Amsterdam

Paulo combines a good sense of space with a great technical knowledge. As an architect, I like the fact that he both thinks about aesthetics and advises on the many technical aspects of lighting.He makes lighting designs that complement and strengthen an interior design. The results are remarkable, nice spaces.