Rietveld villa

Type: residentieel. Locatie: Santpoort Zuid, NL. Jaar: 2021-22. Opdrachtgever: particulier. Architect: Denkwerk. Aannemer: Vrolick. Installateur: Itterzon. Fotografie exterieur: Eep Photo.

De in 1959 voor staalfabrikant Van Dantzig ontworpen villa wordt gerekend tot Gerrit Rietveld ’s meest indrukwekkende ontwerpen. Ze bestaat voornamelijk uit geometrische vormen en is deels op een duin gebouwd. In het huis heeft Rietveld diverse pastelkleurvlakken toegepast. Het nieuwe lichtplan was onderdeel van een totale renovatie van de woning.

De opgave: accentueer de uniciteit van de villa met licht en breng hedendaags lichtcomfort in een vorm die past in de modernistisch setting en dienend is aan de architectuur.

Integreer moderne lichttechniek naadloos en respectvol in een modernistisch monument.

De kenmerken van De Stijl zijn uitgangspunt in het lichtontwerp. Als basisconstructie heeft het huis een staalskelet met duidelijk zichtbare profielbalken. Deze geometrie wordt ’s avonds zichtbaar door de profielen door te lichten. Smalle spots, geplaatst binnen de balken, creëren een zacht lichtverloop. Op deze manier wordt een vlakke uitstraling voorkomen. Het huis krijgt een onderscheidende grafische omlijsting.

Voor de verlichting van een donkere hoek naast de garage is een van de oorspronkelijke geglazuurde bakstenen in de buitenmuur vervangen door een lichtgevende baksteen. Het verlichtingsplan voor de rest van de tuin moet nog worden gerealiseerd, waaronder bolder armaturen die lijken op de profielbalken van het huis.

De pastelkleurige muren in het interieur en de blauwe garagedeuren worden met wall wash- en grafische lichttechnieken ’s avonds egaal en kleurecht verlicht, als hommage aan De Stijl. Ook de overige interieurverlichting dient de architectuur. Zo zijn enkele modernistische klassiekers van Le Corbusier en Charlotte Perriand gebruikt. De verdere verlichting sluit hier qua vormentaal naadloos bij aan of is juist onopvallend geïntegreerd. De zichtlijnen in de woning worden met licht onderstreept, de lichtval van de daklichten ’s avonds nagebootst.

Voorgevel
Achtergevel
Accent op kleurvlakken

Type: residentieel. Locatie: Santpoort Zuid, NL. Jaar: 2021-22. Opdrachtgever: particulier. Architect: Denkwerk. Aannemer: Vrolick. Installateur: Itterzon. Fotografie exterieur: Eep Photo.

The villa, known as The Van Dantzig house, is situated in the wooded area of Santpoort, near the city of Haarlem. Designed for steel manufacturer Van Dantzig in 1959, it is considered to be among architect Gerrit Rietveld’s most impressive designs. The villa consists mainly of geometric shapes and is partly built on a dune. Rietveld applied various colour planes in the house. The new lighting scheme was part of a total renovation of the house.

The assignment: Accentuate the uniqueness of the villa with light and bring contemporary lighting comfort in a form that fits into the modernist setting and serves the architecture.

Integrate modern lighting technology seamlessly and respectfully into a modernist monument.

The characteristics of De Stijl are used as a premise for the lighting design for the villa. As a basic construction, the house has a steel skeleton with clearly visible profile beams. This geometry is made visible at night, by illuminating the profiles. Narrow beam spotlights placed within the beams, create a gentle gradient of light. This way, the construction is revealed, thus prevents a flat appearance. The house is given a distinctive graphic framing.

To lighten a dark corner next to the garage, one of the original glazed bricks in the exterior wall has been replaced by a luminous brick. The rest of the garden lighting scheme is yet to be realized which will include bollards resembling the profile beams of the house.

Rietveld applied various colour planes in the house. The interior’s pastel-coloured walls and blue garage doors are uniformly and colourfast lit at night using wall wash and graphic lighting techniques, in homage to De Stijl. The interior lighting also serves the architecture. Some modernist classics by Le Corbusier and Charlotte Perriand have been applied. Other fixtures perfectly match in style or are integrated unobtrusively. The lines of sight in the house are emphasized by light, the light from the skylights is mimicked at night.