Rietveld villa in stijl verlicht

Lichtplan Rietveld villa – Woonhuis Van Dantzig (1959)

Voorgevel

De voor staalfabrikant Van Dantzig ontworpen villa wordt gerekend tot Gerrit Rietveld ’s meest indrukwekkende ontwerpen. Ze bestaat voornamelijk uit geometrische vormen en is deels op een duin gebouwd. Als basisconstructie heeft het huis een staalskelet met duidelijk zichtbare profielbalken. In het lichtplan kozen we ervoor deze constructie ook ’s avonds zichtbaar te maken. Met het doorlichten van de profielen krijgt de woning een subtiele grafische kadrering.

Achtergevel
Accentuering van de constructie

Rietveld heeft diverse kleurvlakken toegepast in het huis. Het blauw van de garagedeuren en de pastelwanden in het interieur worden nu ook ‘s avonds egaal en kleurecht uitgelicht, als hommage aan De Stijl.

Ook de overige interieurverlichting dient de architectuur. Zo zijn enkele modernistische klassiekers van Le Corbusier en Charlotte Perriand gebruikt. De verdere verlichting sluit hier qua vormentaal naadloos bij aan of is juist onopvallend geïntegreerd. De zichtlijnen in de woning worden met licht onderstreept, de lichtval van de daklichten ’s avonds nagebootst.

Het nieuwe lichtplan was onderdeel van een totale renovatie van de woning. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Denkwerk Architectuur, Vrolick Bouw- en Aannemingsbedrijf, Innovat Projecten, Itterzon Elektrotechniek en Grease Lighting.

Rietveld villa illuminated in style

The villa is designed for steel manufacturer Van Dantzig and is considered to be among Rietveld’s most impressive designs. It consists mainly of geometric shapes and is partly built on a dune. As a basic construction, the house has a steel skeleton with clearly visible profile beams. We chose to make this construction visible at night as well. By illuminating the profiles, the house gets a subtle graphic framing.

Rietveld applied various pastel colour planes in the house. The blue of the garage doors and the pastel walls in the interior are now lit evenly and colourfast at night, as a tribute to the De Stijl art movement.

The other interior lighting also serves the architecture. Some modernist classics by Le Corbusier and Charlotte Perriand have been applied. The remaining fixtures perfectly match in style or are integrated unobtrusively. The lines of sight in the house are emphasised by light, the light from the skylights is mimicked at night.

The new lighting scheme was part of a total renovation of the house. This project was carried out in cooperation with Denkwerk Architectuur, Vrolick Bouw- en Aannemingsbedrijf, Innovat Projecten, Itterzon Elektrotechniek and Grease Lighting.