Restaurant Mossel & Gin

Type: erfgoed. Jaar: 2019. Locatie: Amsterdam. Opdrachtgever: Mossel en Gin.

Mossel en Gin is een restaurant op het Amsterdamse Westergas-terrein. Het interieur werd gedomineerd door industrieel ogende hanglampen. De komst van een 3D geprinte walvis als eyecatcher was aanleiding voor een herontwerp van de verlichting.

De opgave: licht de walvis bijzonder uit en breng sfeer in het restaurant.

Bijzondere verlichting binnen een beperkt budget.

Een kleine ingreep heeft enorm effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Uitgekiende verlichting wekt het unieke karakter van het industriële erfgoed tot leven en beïnvloedt het humeur van de bezoeker. De walvis wordt ondergedompeld in een langzaam veranderende kleurzweem van diep blauw en turquoise. Door enkel de constructie te accentueren wordt de voorheen onzichtbare nok onthuld. De tafels krijgen een plasje warm licht dat het hout laat leven.

Type: heritage. Year: 2019. Location: Amsterdam. Client: Mossel en Gin.

Mossel and Gin is a restaurant in the popular Amsterdam Westergas area. The interior was dominated by industrial-looking pendants. The arrival of a suspended 3D printed whale as an eye-catcher prompted a lighting redesign.

The assignment: highlight the whale in a special way and bring atmosphere to the restaurant.

Extraordinary lighting within a limited budget.

A minimal intervention and a quietly dramatic lighting scheme bring character to the heritage building and affect the guest’s moods. The suspended whale is immersed in a color cast of deep blue to turquoise. The previously invisible ridges are displayed just by emphasizing the construction. The tables receive a puddle of warm light that enlivens the wood.