Restaurant Nazka sprankelt

Interieur en gevelverlichting

Nazka is een Peruviaans gastronomisch restaurant in Amsterdam. Eye-catcher in het interieur is een 3d geprinte wand van bio-based materiaal, die tussen gasten en keuken is geplaatst. De half open structuur ervan filtert het licht en geluid en biedt transparantie of juist beslotenheid vanuit verschillende hoeken in de ruimte. Spot On heeft voor het scherm een sprankelend dynamisch lichtontwerp gemaakt met twee wisselende lagen licht die per app worden aangestuurd.

Zacht strijklicht op de voorzijde van het scherm benadrukt het reliëf en de ruimtelijkheid ervan, accent-spotjes van achter geven het sprankel en diepte. Door de random ogende programmering en de langzame overgangen ontstaat een verrassend, subtiel lichtspel.

De ambiance in het restaurant zelf wordt versterkt met licht-contrasten. Warm accent-licht geeft een zachte sprankel op de tafeltjes, de periferie blijft in de schaduw. Dit geeft Nazka een intieme sfeer.

Nazka’s interieur en scherm zijn ontworpen door Studio Michiel Wijnen en Roos Meeder.

Gevelverlichting

Om de donkere pui ’s avonds te onderscheiden in het straatbeeld, kozen we ervoor de kozijnen en raamopeningen te benadrukken met lichteffect armaturen. Deze omlijsten de vensters op grafische wijze en maken Nazka een sprankelende blikvanger in de Van Woustraat.

Interior and façade lighting

Nazka is a Peruvian gourmet restaurant in Amsterdam. Eye-catcher in the interior is a 3d printed wall of bio-based material which is placed in between guests and kitchen. Its semi-open structure filters light and sound and offers transparency or, conversely, seclusion from different angles in the room. Spot On created a dynamic lighting design for the screen with two alternating layers of light, controlled by app.

Soft grazing light to the front of the screen emphasises its relief and spaciousness, accent lighting from behind brings sparkle and depth. A random-looking programming and slow transitions create a surprising, subtle play of light.

The ambiance in the restaurant itself is enhanced with lighting contrasts. Warm accent light gives a soft sparkle on the tables, while the periphery remains in shadow. This gives Nazka an intimate atmosphere.

Nazka’s interior and screen were designed by Studio Michiel Wijnen en Roos Meeder.

To make the dark façade stand out in the street scene at night, we chose to emphasise the window openings with light effect fixtures. These frame the windows graphically and make Nazka a sparkling eye-catcher in the area.