Restaurant Nazka

Type: commercieel. Locatie: Amsterdam. Jaar: 2021. Opdrachtgever: Nazka. Architecten: Michiel Wijnen en Roos Meeder.

Nazka is een Peruviaans gastronomisch restaurant in Amsterdam, dat ik eerder geadviseerd heb voor de algemene verlichting. Eye-catcher in het interieur is een 3d geprinte wand van bio-based materiaal, die tussen gasten en keuken is geplaatst. De half open structuur ervan filtert het licht en geluid en biedt transparantie of juist beslotenheid vanuit verschillende hoeken in de ruimte.

De opgave: Verlicht de 3D wand sprankelend en dynamisch. Verlicht de buitengevel onderscheidend in het straatbeeld.

Bijzondere verlichting binnen beperkt budget.

Het scherm krijgt twee lagen licht die per app worden aangestuurd. Zacht strijklicht op de voorzijde benadrukt het reliëf en de ruimtelijkheid ervan, accent-spotjes van achter geven het scherm sprankel en diepte. Door de random ogende programmering en de langzame overgangen ontstaat een verrassend, subtiel lichtspel. De ambiance in het restaurant zelf wordt versterkt met licht-contrasten. Warm accent-licht geeft een zachte sprankel op de tafeltjes, de periferie blijft in de schaduw. Dit geeft Nazka een intieme sfeer. Om de donkere buitengevel ’s avonds te onderscheiden in het straatbeeld, zijn de kozijnen en raamopeningen benadrukt met lichteffect armaturen. Deze omlijsten de vensters op grafische wijze.

Type: commercial. Location: Amsterdam. Year: 2021. Client: Nazka. Architects: Michiel Wijnen & Roos Meeder.

Nazka is a Peruvian gourmet restaurant in Amsterdam, which I previously advised for its general lighting. Eye-catcher in the interior is a 3d printed wall of bio-based material which is placed in between guests and kitchen. Its semi-open structure filters light and sound and offers transparency or, conversely, seclusion from different angles in the room.

The assignment: Illuminate the 3D wall with sparkle and dynamic movement. Make the facade stand out in the streetscape by lighting it distinctively.

Exceptional lighting within a limited budget.

The screen gets two alternating layers of light, controlled by app.Soft grazing light to the front of the screen emphasises its relief and spaciousness, accent lighting from behind brings sparkle and depth. A random-looking programming and slow transitions create a surprising, subtle play of light. The ambiance in the restaurant itself is enhanced with lighting contrasts. Warm accent light gives a soft sparkle on the tables, while the periphery remains in shadow. This gives Nazka an intimate atmosphere. To make the dark façade stand out in the street scene at night, we chose to emphasise the window openings with light effect fixtures. These frame the windows graphically and make Nazka a sparkling eye-catcher in the area..