Gemeente-kantoor A’dam

Type: vastgoed. Jaar: 2018. Locatie: Amsterdam. Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam. Interieurarchitecten: Stelt Design/Studio Wij.

Het gemeentekantoor aan de Jodenbreestraat in Amsterdam kreeg een nieuw interieur dat zowel functioneel als huiselijk is.

De opgave: accentueer deze kwaliteiten met licht.

Een lichtplan voor kantoor-verlichting dat meer biedt dan een technisch kloppende optelsom. Geef een menselijke invalshoek, beïnvloedt de emotie en brengt sfeer.

Contrast en variatie in lichtkleur geven dit 1500m2 grote kantoor van gemeente Amsterdam zowel een functionele als huiselijke sfeer. Om de ruimte een minder zakelijke uitstraling te geven is gekozen voor algemene verlichting met iets warmere lichtkleur en betere kleurweergave dan gebruikelijk in kantoren. Door koele kleuren/materialen en warm hout verschillend uit te lichten, ontstaat een mooie spanning en tevens balans. Het ruw betonnen plafond van een voormalige archiefruimte wordt industrieel uitgelicht en houten panelen krijgt een warme ‘wash’. Bestaande hang- en burolampen zijn waar mogelijk opnieuw gebruikt. Het energieverbruik wordt beperkt met dimbare energiezuinige led armaturen en aanwezigheidssensoren op alle kantoorverlichting.

Quote: Casper van der Stelt | Interieurarchitect & Eigenaar Stelt Design, Utrecht

Met Spot On hebben wij meerdere projecten gerealiseerd. Of het nu om een kantoor, een hotel of een advocatenbureau gaat; wij kunnen altijd vertrouwen op Paulo’s technische kennis, zijn doordachte lichtontwerp en zijn keuze van armaturen. Wat ons erg aanspreekt is zijn flexibele instelling en streven naar het beste eindresultaat in elke situatie.”

Type: real estate. Year: 2018. Location: Amsterdam. Client: Amsterdam municipality. Interior architects: Stelt Design/Studio Wij.

The municipal office Jodenbreestraat in Amsterdam got a new interior that is both functional and homely.

The assignment: accentuate these qualities.

Good lighting is not just about Lux levels because that’s not the right way to design spaces for people. Add a human perspective, influence emotion and bring atmosphere.

Contrast and variation in light colour give this 1500m2 office both a functional and homely atmosphere. To let the space look less businesslike, I chose general lighting with a slightly warmer light colour and better colour rendering than usual in offices. Different lighting treatment to cool colours/materials and warm wood gives a nice juxtaposition and balance. The rough concrete ceiling of a former archive room is industrially highlighted and wooden panels are given a warm wash. Existing pendant and desk lamps have been reused where possible. Energy consumption is reduced with dimmable energy-efficient LED fixtures and presence sensors on all lighting.

Quote: Casper van der Stelt | Interior architect & Owner Stelt Design, Utrecht

“With Spot On, we have realised several projects. Whether it is an office, a hotel or a law firm; we can always rely on Paulo’s technical knowledge, his thoughtful lighting design and his choice of luminaires. What really appeals to us is his flexible attitude and pursuit of the best end result in every situation.”