Advocaten-kantoor

Type: Erfgoed. Jaar: 2018. Locatie: Amsterdam. Klant: advocatenkantoor. Projectvoering: Studio WIJ/Stelt Design.

Lichtplan voor een historisch interieur. De werkplekken in twee stijlkamers waren onderbelicht.

Verhoog het lichtniveau en accentueer de historische details op respectvolle wijze met moderne lichttechniek.

De oplossing in de vorm van up/down pendelarmaturen geeft comfortabel werklicht op de bureau’s en vestigt de aandacht op de plafond ornamenten. De moderne armaturen contrasteren prachtig met de klassieke plafonds, de kleuren zijn afgestemd.

Quote: Casper van der Stelt | Interieurarchitect & Eigenaar Stelt Design, Utrecht

Met Spot On hebben wij meerdere projecten gerealiseerd. Of het nu om een kantoor, een hotel of een advocatenbureau gaat; wij kunnen altijd vertrouwen op Paulo’s technische kennis, zijn doordachte lichtontwerp en zijn keuze van armaturen. Wat ons erg aanspreekt is zijn flexibele instelling en streven naar het beste eindresultaat in elke situatie.”

Type: Heritage. Year: 2018. Location: Amsterdam. Client: lawyer’s office. Project management: Studio WIJ/Stelt Design.

Lighting scheme for a historic interior. A law firm desired a higher light level on the workplaces in two period rooms.

Increase the light level and respectfully accentuate historical details with modern lighting technology.

Up/down pendant luminaires are used to provide comfortable working light on desks and draw attention to the ceiling ornaments. The modern fixtures contrast beautifully with the classic ceilings, their colours matching.

Quote: Casper van der Stelt | Interior architect & Owner Stelt Design, Utrecht

“With Spot On, we have realised several projects. Whether it is an office, a hotel or a law firm; we can always rely on Paulo’s technical knowledge, his thoughtful lighting design and his choice of luminaires. What really appeals to us is his flexible attitude and pursuit of the best end result in every situation.”