Galerie verlichting

Verlichting van kunst in een musea of galerie vereist een flexibel lichtontwerp met oog op wisselende tentoonstellingen en een passende keuze van gericht en diffuus licht. Bij Power of Art House, galerie voor rebelse kunst aan het Amsterdamse Entrepotdok is de kunst op de wanden egaal uitgelicht terwijl spots de blik richten op bijzondere objecten in de ruimte en details onthullen. The devil is in the details.

Illumination of art in museums or galleries requires a flexible lighting plan to suit a diversity of exhibitions and an appropriate choice of direct and diffused light. At Power of Art House, gallery of rebellious art in Amsterdam, the art on the walls is evenly illuminated while spotlights focus on special objects in the space and reveal details. The devil is in the details for sure.