Galerie Power of Art House

Type: Kunst & Cultuur. Jaar: 2018. Locatie: Amsterdam. Klant: Power of Art House.

Power of Art House is een galerie voor sociaal bewogen, rebelse kunst aan het Amsterdamse Entrepotdok.

Verlichting van kunst in een galerie of museum vereist een flexibel lichtontwerp met oog op wisselende tentoonstellingen.

Een combinatie van gericht en diffuus licht geeft overzicht en dynamiek in de ruimte. Wall wash spots lichten de kunst op de wanden egaal uit. Het maakt niet uit waar op de wand de kunst wordt geplaatst, ze is altijd goed uitgelicht. Focus spots richten de blik op bijzondere objecten in de ruimte en onthullen details. The devil is in the details.

Type: Art & Culture. Year: 2018. Location: Amsterdam. Client: Power of Art House.

Power of Art House is a gallery for socially engaged, rebellious art on Amsterdam’s Entrepotdok.

Illumination of art in museums or galleries requires a flexible lighting plan to suit a diversity of exhibitions.

The space is given an overview and dynamism by the combination of directional and diffuse light. Wall wash spotlights evenly illuminate the art on the walls. No matter where on the wall the art is placed, it is always well lit. Focus spotlights draw attention to special objects in the room and reveal details. The devil is in the details for sure.