Vide Dongecentrale

Type: erfgoed. Locatie: Geertruidenberg. Jaar: 2022. Opdrachtgever: BOEi

Het gerenoveerde dienstgebouw van de voormalige kolencentrale in Geertruidenberg heeft een indrukwekkende vide met een groot daklicht. Op de lagere verdiepingen is weinig horizontale daglichttoetreding naar de vide. Deze oogden daardoor donker en niet uitnodigend. 

De opgave: Maak de vide op alle verdiepingen licht en uitnodigend.

Gering budget voor armaturen waardoor gebruik moest worden gemaakt van standaard armaturen.

Het lichtontwerp is geïnspireerd door de lichtval van het daglicht: strijklicht van boven langs de muren omlaag, in een relatief koele lichtkleur. De lichtval hiervan oogt natuurlijk, de blik van de bezoeker wordt omhoog gericht. Dit is uitgevoerd met een vierkant grid van standaard led-profielen die dicht bij de wand aan het plafond zijn bevestigd.

Quote: Lichtontwerper met gevoel voor erfgoed | Finn Dudok van Heel, 19 juni 2023

Spot On is vorig jaar met BOEi in contact gekomen om een van onze monumentale kantoorgebouwen meer licht en sfeer te geven van binnen. We zijn zeer tevreden met het resultaat en schakelen het bureau inmiddels ook in voor onze andere monumenten.

Type: heritage. Location: Geertruidenberg, NL. Year: 2022. Client: BOEi

The renovated service building of the former coal-fired power station has an impressive atrium with a large skylight. On the lower floors, little horizontal daylight enters the void. As a result, they look dark and uninviting.

The assignment: Make the atrium on all floors bright and inviting.

Due to a limited budget for luminaires, the use of standard fixtures was necessary.

The lighting design is inspired by the incidence of light from the skylight: grazing light from above, along the walls downwards, in a relatively cool light colour. The artificial light falls in a natural way, directing the visitor’s gaze upwards. This is implemented with a square grid of standard LED profiles attached to the ceiling, close to the wall.

Quote: Lighting designer with a sense of heritage | Finn Dudok van Heel, June 19th 2023

In the past year, Spot On collaborated with BOEi to enhance the lighting and atmosphere in one of our listed office buildings. We are very satisfied with the results and are now also using the agency for our other monuments.