Pakhuis entree

Type: Vastgoed. Jaar: 2018. Locatie: Amsterdam. Klant: VVE Woensdag-Donderdag. Interieurontwerp: Robin Kerssens architecten. Realisatie: Beemsterbouwers.

Woensdag-Donderdag is een voormalig pakhuis in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam. Eind jaren ’80, bij de herbestemming tot appartementencomplex, zijn de oorspronkelijke muren en balkenplafonds verborgen. De verbouwing geeft de ruimte weer karakter, en maakt de historie zichtbaar en voelbaar.

De opgave: breng het robuuste, industriële karakter op subtiele wijze voor het voetlicht en geeft de entreeruimte een welkome sfeer.

Een bescheiden budget.

Goede, warme verlichting maakt de entree uitnodigend en sfeervol en laat de bewoners plezierig thuis komen. Grondspots onthullen het ritme van gietijzeren kolommen in de hal en accentueren de houten draagbalken. Strijklicht boven en onder de postkasten toont de ruwe structuur van de meter-dikke bakstenen draagmuur. De vloer wordt uitgelicht met lineaire armaturen die tussen de balken zijn gependeld. Een slim controle systeem dimt de verlichting automatisch bij afwezigheid en ‘s nachts. Hiermee bespaart de verenging energie en wordt de levensduur van de led-armaturen verlengd.

Quote: Robin Kerssens | Eigenaar Robin Kerssens architecten

Met Paulo heb ik, als architect, aan twee projecten gewerkt in monumentale panden. In beide gevallen waren historische elementen rijkelijk aanwezig, maar was de daglichttoetreding beperkt. In een harmonische samenwerking zijn we er in geslaagd deze elementen weer tot leven te brengen. Paulo weet met haast poëtische ingrepen een verhaal te vertellen met zijn lichtplan. Met haalbare vervolgstappen en een gedreven vasthoudendheid weet hij dit plan om te zetten in een uitgevoerd project. Wat ook helpt is dat Paulo een prettige man is om mee te werken. Hij heeft een goede sociale antenne.”
Lichtontwerp entree pakhuis

Type: Real estate. Year: 2018. Location: Amsterdam. Client: VVE Woensdag-Donderdag. Interior design: Robin Kerssens architecten. Realisation: Beemsterbouwers.

Woensdag-Donderdag is is a former warehouse in Amsterdam’s Eastern Docklands. In the late 1980s, when it was converted into an apartment block, the original walls and beamed ceilings were hidden. The space’s character is restored by the conversion, which makes the history visible and tangible.

The assignment: subtly bring the robust, industrial character into the limelight while giving the entrance space a welcoming atmosphere.

A modest budget.

The entrance is made more inviting and atmospheric by good, warm lighting, which allows the residents to enjoy coming home. Inground spotlights reveal the rhythm of the cast-iron columns in the hall and accentuate the wooden support beams. Grazing light above and below the post boxes reveals the rough structure of the metre-thick brick bearing wall. The floor is illuminated with linear luminaires which are suspended between the beams. A smart control system automatically dims the lighting in absence and at night. This saves energy for the residents and extends the lifetime of the LED luminaires.

Quote: Robin Kerssens | Owner Robin Kerssens architecten

“With Paulo, as an architect, I worked on two projects in listed buildings. In both cases, historical elements were abundant, but daylight access was limited. In a harmonious collaboration, we managed to bring these elements back to life. With almost poetic interventions, Paulo knows how to tell a story with his lighting plan.With feasible follow-up steps and driven tenacity, he knows how to turn this plan into an executed project. What also helps is that Paulo is a pleasant man to work with. He has a good social antenna.”