Experiment bio-luminescentie

Type: Kunst & Cultuur. Locatie: Amsterdam. Jaar: 2015. Opdrachtgever: SIGN.

Lichtexperimenten met biologe Lucia Zaquini om planten en bomen te laten oplichten in het donker.

Welke stoffen zijn potentieel bio-luminescent? De gloed ervan is in de regel zeer gering. Hoe kan deze worden versterkt of de duur ervan verlengd?

Bomen en planten werden voorzien van een fosforescerende biobased coating en geladen met LED-verlichting met een spectrum nabij UV. Als resultaat gloeien de bomen en struiken op in het donker. Daarmee kunnen de installaties een duurzaam alternatief vormen voor ori├źntatieverlichting of een sfeervol landschapselement zijn in het donker. Dit is voor het eerst toegepast in een interactieve lichtinstallatie met 21 lichtgevende bomen in het GreenNest Park in Amsterdam Zuid-Oost.

Type: Art & Culture. Location: Amsterdam. Year: 2015. Client: SIGN.

Lighting experiments with biologist Lucia Zaquini to make plants luminous in the dark.

Which substances are potentially bio-luminescent? Their glow is generally very low. How can it be enhanced or its duration prolonged?

Trees and plants were coated with a phosphorescent bio-based coating and charged with LED lighting with a spectrum near UV. As a result, the trees and shrubs glow in the dark. The installations can thus become a sustainable alternative to orientation lighting or an atmospheric landscape element in the darkness. This was first applied in the interactive lighting installation with 21 luminous trees in the GreenNest Park in Amsterdam South-East.